Tihtipeale projekteerijad ja ehitajad ei täida uusehitiste ligipääsetavuse nõudeid või teevad seda osaliselt. Nad võivad nõudeid täita, kuid kui ratastoolikasutaja soovib ehitatud objektil liikuda on seal ikkagi takistused, mille ületamiseks on vaja kõrvalabi.

 

Minu tegevuse eesmärk on ligipääsetavuse võrdsete võimaluste tagamine ehk parandada puuetega inimeste ligipääsu ühiskondlikele hoonetele ja kohandada elu- ja töökohti vastavalt erivajadustele. Lisaks parandada puuetega inimeste takistusteta liikumist teedel ja tänavatel.