Universaalne disain tähendab, et tooted, ehitised ning füüsiline keskkond, mis on avalikus kasutuse, on loodud viisil, mis võimaldab kõikidel inimestel seda võrdselt kasutada, ilma et oleks vajalik kohaldada erilisi abivahendeid või disaini.

Eesmärgid ja strateegiad

Tegevuskava eesmärgiks on saavutada püsiv hea ligipääsetavus. See tugineb asjaolule, et kõikidel ühiskonna liikmetel peavad olema võrdsed võimalused isiklikuks arenguks, ühiskonnas osalemiseks ning täisväärtusliku elu elamiseks.